Politica de confidentialitate

Conform norme impuse de Uniunea Europeană, stabilind Politica de Confidenţialitate cu privire la protecţia datelor personale. Vă rugăm să vă informaţi cu privire la Politica de Confidenţialitate care face referire la modul în care colectăm, folosim şi partajăm datele dumneavoastră pentru a va oferi serviciile SUD VEST TV precum şi modul în care folosim platformele sociale. 

SUD VEST TV publică şi va actualiza la nevoie informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ţinand seama de prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor GDPR).

Cine suntem?

SUD VEST TV (SUD VEST MEDIA SRL)

În această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Sediul nostru este situat la adresa: Strada Lugojului, nr. 15, Timisoara.

Ne puteti contacta la numarul de telefon 0731 608 966 sau la adresa de email: office@tvsudvest.ro

Ce colectăm şi în ce condiţii?

Informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoatră şi modul în care facem colectarea variază în funcţie de serviciile SUD VEST TV pe care le utilizaţi, modul în care interacţionaţi sau aţi interacţionat cu SUD VEST TV sau în funcţie de ce am obţinut de la o terţă parte care avea acordul de a face schimb de informaţii cu noi.

SUD VEST MEDIA poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele
 • numele şi prenumele membrilor de familie
 • sexul
 • porecla/pseudonimul
 • data şi locul naşterii
 • cetăţenia
 • semnătura
 • datele din actele de stare civilă
 • telefon/email
 • adresa sau reşedinţa
 • profesia
 • loc de muncă
 • formare profesională-diplome-studii
 • situație familială
 • situație economico-financiară
 • date privind bunurile deţinute
 • starea de sănătate
 • imagine
 • codul numeric personal, document de identitate
 • date de trafic pe site-urile SUD VEST TV, istoricul dumneavoastră de navigare
 • date obţinute în contactul dumneavoastră cu noi pentru o sesizare din partea dumneavoastră (email, telefon, scrisori etc.)
 • informaţii privind legitimitatea accesului – vom colecta indicii şi informaţii de securitate pentru autentificare şi înregistrare
 • preferinţele dumneavoatră pentru anumite produse, servicii şi stil de viaţă, atunci când ni le comunicaţi sau când le deducem în baza modului cum aţi folosit serviciile online SUD VEST TV
 • a se consulta secţiunea cookie-uri pentru a afla ce colectăm, folosind cookie-uri
 • informaţii pe care le putem obţine din alte surse (colaboratori sau furnizori de date)
 • pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre, convorbirile telefonice cu dumneavoastră pot fi înregistrate
 • detalii cu privire la modul în care accesaţi produsele SUD VEST TV online sau prin aplicaţii pentru mobil, tabletă sau smart TV (ce emisiuni vizionaţi, pentru cât timp, în ce zile, în ce interval orar etc.) – folosim în acest scop informaţii furnizate de Google Analytics, dar fără a va identifica în mod individual.

SUD VEST TV garantează faptul că datele cu caracter personal vor fi:

a) prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime
c) adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate
d) exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate
e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

SUD VEST TV poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor aspecte:

–         executarea sau încheierea unor contracte cu colaboratori

–         conformarea cu o cerinţă legală imperativă (de exemplu, cerinţe contabile si fiscale)

–         consimţământ pe care îl acordaţi.

Vom colecta datele dumneavoastră personale atunci când:

 • participaţi la concursuri online, compeţiţii sau studii
 • transmiteţi mesaje şi sesizări prin email sau telefonic sau prin alte mijloace de comunicare
 • vizitaţi sau navigaţi pe site-urile SUD VEST TV
 • aţi acordat permisiunea altor societăţi sau parteneri ai noştri, unor terţi să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la dumneavoastră
 • datele dumneavoatră cu caracter personal sunt publice
 • sunteţi clientul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm
 • în eventualitatea transmiterii de publicitate online – poate exista publicitate ţintită, în baza utilizării cookie-urilor (publicitate pe bază de interese).

SUD VEST TV are conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde dumneavoastră puteţi face comentarii, asumându-vă condiţiile de realizare a acestora.

Puteţi dezvălui datele dumneavoastră în diferite moduri, spre exemplu plug-in-rile reţelelor de socializare (cele oferite de Google, Facebook, Twitter etc.) sau folosind servicii ale unor terţe părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea folosi informaţiile respective.

Aplicaţiile de socializare şi plug-in-urile reţelelor de socializare sunt operate chiar de reţeaua de socializare şi respectă condiţiile de utilizare ale acelor reţele privind protecţia datelor şi cookie-urile. Asiguraţi-vă că le cunoaşteţi.

Utilizăm cookie-uri (fişiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dumneavoastră). Pentru detalii în acest sens şi în privinţa modului de a opta pentru renunţarea la acestea, vă rugăm să accesaţi secţiunea Politica de cookie-uri postată pe SUD VEST TV.

Durata şi siguranţa păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca informaţiile dumneavoastră, ţinând seama de legi, cerinţe legale sau atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului precis pentru care au fost colectate.

Comunicările prin internet (ex. email-urile) nu sunt sigure daca nu sunt criptate. Comunicările dumneavoatră pot parcurge mai multe ţări până să ajungă la destinaţie, aspect ce ţine de natura Internetului.

Nu acceptăm responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ţine de noi.

Site-ul nostru poate conţine link-uri la site-uri web ale unor terţe părţi. Nu răspundem pentru securitatea şi conţinutul respectivelor site-uri ale terţelor părţi. Vă rugăm să vă asiguraţi că citiţi politica acelor societăţi privind protecţia datelor cu caracter personal şi cookie-urile, înainte de a pune informaţii personale pe site-urile acestora.

Drepturile dumneavoastră

SUD VEST TV asigură persoanele vizate că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal le sunt respectate drepturile legale, şi anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveţi dreptul de a rectifica datele dumneavoastră, în cazul în care nu sunt corecte, accesând adresa de email: office@tvsudvest.ro 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

Vă puteţi opune prelucrării datelor cu  caracter personal pe site-urile si aplicaţiile smart ale SUD VEST TV.

Obiecţii şi sugestii privind datele cu caracter personal puteţi trimite la adresa de email: office@tvsudvest.ro  .Vom face tot posibilul pentru a le soluţiona. 

Dreptul de ştergere

SUD VEST TV colectează, prelucrează şi păstrează datele dumneavoastră personale strict pentru scopul pentru care au fost adunate şi doar cât este necesar pentru realizarea scopului. În anumite circumstanţe aveţi dreptul de a cere ştergere datelor dumneavoastră din baza noastră de date. În cazul în care consideraţi că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să depuneţi sesizare la adresa de email email: office@tvsudvest.ro